Het stimuleren van maatschappelijke inzet door vitale ouderen

Verkenning

publicatie - februari 2009

De interventies uit deze verkenning richten zich op het benutten van de kennis, kunde en ervaring van vitale ouderen. Twaalf interventies richten zich op het voorbereiden van jonge ouderen op een nieuwe levensfase, waarin maatschappelijke inzet tot één van de mogelijkheden behoort. Zes interventies hebben werving van en bemiddeling bij de inzet van vitale ouderen als doel. Slechts twee interventies richten zich op het ondersteunen van en begeleiden bij maatschappelijke inzet. Het stimuleren van inzet onder vitale ouderen blijkt een relatief jong werkveld te zijn, dat sterk in ontwikkeling is en waarover de kennis en ervaring relatief nog beperkt is.

Auteur:Maat, J.W. van de; Zwet, R. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:februari 2009
Aantal pagina's:32
Downloads
Vitale Ouderen