Stimulering van maatschappelijke binding van jongeren

Een verkenning naar sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen

publicatie - februari 2009

Deze verkenning verzamelt interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Ze beschrijft hiervan de maatschappelijke context aan de hand van drie onderwerpen: Lonsdale-jongeren, radicaliserende moslimjongeren en links-radicale jeugdgroepen. Dit sluit aan bij drie stromingen van radicalisme in Nederland: rechts-extremisme, religieus extremisme en links-extremisme.

We hebben twintig interventies op dit thema gevonden. Er blijken voor dit vraagstuk relatief veel algemene beleidsaanpakken te zijn en slechts weinig concrete methoden voor professionals. Opmerkelijk genoeg zijn er geen interventies gevonden die zich richten op links-radicale jongeren.

De interventies hebben de volgende doelen:

  1. stimulering van sociale binding,
  2. identiteit- en weerbaarheidversterking en
  3. stimulering van overbruggend en intercultureel contact.
Auteur:Lub, V.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:februari 2009
Aantal pagina's:35
Downloads
Stimulering van maatschappelijke binding van jongeren