Terecht in de jeugdzorg

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

publicatie - februari 2013

Sinds 2011 beschikt het SCP over gegevens omtrent problemen bij jeugdigen en hun opvoeders, en hun jeugdzorggebruik, vanuit een grootschalige en representatieve enquête onder ouders van jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Deze gegevens maken het mogelijk om in samenhang onderzoek te doen naar het jeugdzorggebruik in de verschillende sectoren. In dit rapport wordt inzicht gegeven in het voorkomen van problemen en de samenhang hiervan met zorggebruik. Dit gebeurt aan de hand van twee centrale vragen. Wat zijn de determinanten van het ontstaan van ernstige kind- en opvoedproblematiek? En: welke samenhang is er tussen gerapporteerde problemen en jeugdzorggebruik?

Auteur:Bot, S.; Roos, S. de; Sadiraj, K.;  Keuzenkamp, S.; Broek, A. van den
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978 90 377 0629 1
Aantal pagina's:154