Thema’s voor diversiteitsbeleid

In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

publicatie - januari 2008

Deze brochure biedt een kort overzicht van de thema’s die van belang zijn voor ontwikkeling van diversiteitsbeleid in de maatschappelijke opvang. Ook zijn tips opgenomen voor het vormgeven van diversiteitsbeleid in de organisatie.

Auteur:Felten, H.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:7
Downloads
Thema's voor diversiteitsbeleid