Een tijd op straat

Een vervolgstudie naar (ex)-daklozen in Utrecht (1993-2000)

publicatie - januari 2002
Afbeelding bij Een tijd op straat

Er zijn in Nederland 30.000 tot 50.000 dak- en thuislozen. Gedurende zeven jaar heeft Lia van Doorn 64 daklozen en 20 ex-daklozen gevolgd. In dit boek beschrijft zij het dagelijks leven van dak- en thuislozen, de creativiteit waarmee ze zich handhaven, en de ellende die ze ondervinden van een bestaan zonder onderdak of thuishaven. De auteur volgde de dak- en thuislozen langere tijd, iets wat in Nederland nog nooit is gedaan. Ze bekeek onder meer welke interventiestrategieën worden ingezet om dakloosheid te beëindigen, wat de invloed is van het sociale netwerk, wat de rol is van instituties als hulpverleningsinstanties en hoe de perceptie van tijd en ruimte van dak- en thuislozen verandert. Belangrijk bij de terugkeer naar de maatschappij is hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Dit boek biedt aan iedereen die beroepshalve met dak- en thuislozen te maken heeft een kader om cliëntgericht te werken en om beleid af te stemmen op veranderingen in de samenleving.

Auteur:Doorn, L. van
Uitgever:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Jaar van uitgave:2002
ISBN:9050508707
Aantal pagina's:425