Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

publicatie - december 2015
Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

Wat is er nodig om de zorg van iemand die thuis blijft wonen beter vorm te geven met hulp van mantelzorgers en vrijwilligers? Ruim dertig organisaties die lokaal, regionaal of landelijk betrokken zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, bogen zich over deze vraag. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema's. Op www.toekomstagendainformelezorg.nl wordt de actuele stand van zaken samengebracht rond deze speerpunten.

Auteur:Deelnemers aan de werkgropen van de Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning
Uitgever:Expertisecentrum Mantelzorg / Movisie
Jaar van uitgave:December 2015
DownloadsTypeGrootte
Toekomstagenda-informele-zorg pdf1.4 MB