Toekomstschets inrichting sociaal domein

Arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

publicatie - januari 2012

Gemeenten krijgen er drie grote uitvoeringstaken bij (Jeugdzorg, begeleiding in de Wmo en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Welke kansen biedt dit voor een betere ondersteuning van multiprobleemgezinnen? Nu is ondersteuning vaak eenzijdig gericht op het bieden van zorg en komt participatie pas op de tweede plaats. Het Rijk heeft een handreiking gepresenteerd die een raamwerk biedt voor een nieuwe opzet.

Auteur:Levita, B. de en Uyl, R. den
Uitgever:Radar
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:40