Toolbox moeder- en vadercentra

publicatie - juni 2013

Moeder- en vadercentra zijn internationaal een succes. Zij bieden vrouwen en mannen, die soms jaren thuis hebben gezeten, kans hun deskundigheid anders te gebruiken dan in de privésituatie. Sommigen stromen vervolgens door naar een baan of naar onbetaald werk. Anderen maken de stap naar een eigen bedrijf. De centra bieden een plek voor vrouwen en mannen die vaak niet worden bereikt door reguliere instanties. Voor deze centra en andere zelforganisaties heeft MOVISIE de methodiek beschreven en met veel praktische informatie verzameld in een nieuwe toolbox.

Deze toolbox is mede tot stand gekomen met subsidie van het Oranje Fonds.

Auteur:Andries; M. Achahchah, J; van Grinsven, S.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Mei 2013
Aantal pagina's:30
Downloads
Toolbox_moedercentra_2013