Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers

publicatie - november 2009
Afbeelding bij Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers

Steeds meer organisaties willen een maatjesproject voor mantelzorgers opzetten, maar het ontbreekt hen aan voldoende kennis over de opzet en werking in de praktijk. Met deze toolkit wil MOVISIE organisaties ondersteunen die aan het werk gaan met een maatjesproject voor mantelzorgers. De toolkit bevat praktische materialen die van dienst kunnen zijn zowel in de aanloop als tijdens de uitvoering van het project.

Hieronder kunt u de pdf-versie van de toolkit downloaden. Ook vindt u een overzicht van alle onderdelen van de toolkit. Sommige onderdelen zijn in pdf, andere documenten zijn word-documenten, deze kunt u bewerken en meteen in gebruik nemen.

Auteur:Elferink, J.; Bruijn, I. de; Zwart, I.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:november 2009
Aantal pagina's:110
DownloadsTypeGrootte
01 Inleiding pdf26.87 KB
02 Raamwerk voor een werkplan doc196 KB
03 Functieomschrijving voorbeeld 1 doc133.5 KB
04 Functieomschrijving voorbeeld 2 doc134.5 KB
05 Werving en selectie, opzet doc146.5 KB
06 Advertentie voorbeeld doc145 KB
07 Persbericht, voorbeeld doc148 KB
08 Intakeformulier mantelzorger, voorbeeld doc151.5 KB
09 Registratieformulier metgezel, voorbeeld doc147.5 KB
10 Aanmeldingsformulier metgezel, voorbeeld doc152.5 KB
11 Vrijwilligerscontract, voorbeeld doc157 KB
12 Spelregels maatjes, voorbeeld doc154 KB
13 Onkostenformulier, voorbeeld doc160 KB
14 Beschrijving onkostenformulier doc146.5 KB
15 Basiscursus metgezel voorbeeld doc166.5 KB
16 Evaluatieformulier training, voorbeeld doc165.5 KB
17 Het projectplan pdf51.1 KB
18 SMART doelen formuleren pdf38.83 KB
19 Gesprekstechnieken pdf41.41 KB
20 Omgaan met weerstand pdf34.24 KB
21 Niveaus van interveniëren in groepen pdf55.88 KB
22 Kwaliteit en kwaliteitszorg pdf64.88 KB
23 Kostprijsberekening pdf66.65 KB
24 Projectmatig werken pdf31.77 KB
25 Praktische tips bij projectmatig werken pdf24.2 KB
26 Werving van vrijwilligers pdf56.89 KB
27 Ervaren druk door informele zorg pdf34.98 KB
28 Caregiver Strain Index (CSI) pdf37.62 KB
29 Financieringsmogelijkheden pdf35.36 KB
30 Provinciale subsidieregelingen voor Mantelzorg en Vrijwillige inzet pdf34.56 KB
31 Voorbeeld subsidieaanvraag doc171 KB
32 Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers pdf84.29 KB
33 Handreiking Naast de mantelzorger pdf1.03 MB
34 Quickscan Vinden en Binden pdf1.54 MB
Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers - totaal pdf3 MB