Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers

publicatie - november 2009
Afbeelding bij Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers

Steeds meer organisaties willen een maatjesproject voor mantelzorgers opzetten, maar het ontbreekt hen aan voldoende kennis over de opzet en werking in de praktijk. Met deze toolkit wil MOVISIE organisaties ondersteunen die aan het werk gaan met een maatjesproject voor mantelzorgers. De toolkit bevat praktische materialen die van dienst kunnen zijn zowel in de aanloop als tijdens de uitvoering van het project.

Hieronder kunt u de pdf-versie van de toolkit downloaden. Ook vindt u een overzicht van alle onderdelen van de toolkit. Sommige onderdelen zijn in pdf, andere documenten zijn word-documenten, deze kunt u bewerken en meteen in gebruik nemen.

Auteur:Elferink, J.; Bruijn, I. de; Zwart, I.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:november 2009
Aantal pagina's:110
Downloads
01 Inleiding
02 Raamwerk voor een werkplan
03 Functieomschrijving voorbeeld 1
04 Functieomschrijving voorbeeld 2
05 Werving en selectie, opzet
06 Advertentie voorbeeld
07 Persbericht, voorbeeld
08 Intakeformulier mantelzorger, voorbeeld
09 Registratieformulier metgezel, voorbeeld
10 Aanmeldingsformulier metgezel, voorbeeld
11 Vrijwilligerscontract, voorbeeld
12 Spelregels maatjes, voorbeeld
13 Onkostenformulier, voorbeeld
14 Beschrijving onkostenformulier
15 Basiscursus metgezel voorbeeld
16 Evaluatieformulier training, voorbeeld
17 Het projectplan
18 SMART doelen formuleren
19 Gesprekstechnieken
20 Omgaan met weerstand
21 Niveaus van interveniëren in groepen
22 Kwaliteit en kwaliteitszorg
23 Kostprijsberekening
24 Projectmatig werken
25 Praktische tips bij projectmatig werken
26 Werving van vrijwilligers
27 Ervaren druk door informele zorg
28 Caregiver Strain Index (CSI)
29 Financieringsmogelijkheden
30 Provinciale subsidieregelingen voor Mantelzorg en Vrijwillige inzet
31 Voorbeeld subsidieaanvraag
32 Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers
33 Handreiking Naast de mantelzorger
34 Quickscan Vinden en Binden
Toolkit Maatjes voor Mantelzorgers - totaal