Toolkit Mantelzorg voor paramedici

publicatie - februari 2016
Toolkit Mantelzorg voor paramedici

De Toolkit Mantelzorg voor paramedici bevat handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning aan mantelzorgers. Door oog en oor te hebben voor de mantelzorger biedt u niet alleen goede zorg, maar levert u ook een bijdrage aan de wens van veel cliënten om zo lang mogelijk en onder goede omstandigheden thuis te wonen. De Toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van paramedici en mantelzorgers.

De toolkit bestaat uit twee delen:

  • Algemeen deel: basiskennis en praktische handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. Informatie die voor iedere paramedicus van belang is en die iedere hulpverlener zou moeten toepassen.
  • Verdiepingsdeel: informatie en tools voor paramedici die zich verder willen verdiepen in de ondersteuning van mantelzorgers.
Uitgever:Expertisecentrum Mantelzorg (Movisie en Vilans) in samenwerking met Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Jaar van uitgave:2016
Downloads
Toolkit-mantelzorg-voor-paramedici