Toolkit Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

publicatie - mei 2012
Toolkit Werken aan sociale veiligheid

De toolkit Werken aan sociale veiligheid biedt u ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen uw organisatie. De toolkit bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de organisatie veilig te maken. Dit deel bevat stappen die voor de gehele organisatie gelden.
  • Deel 2 is voor teamleiders en professionals om concreet aan de slag te gaan met sociale veiligheid. Dit deel bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden.
  • Deel 3 bevat een overzicht van alle bijbehorende instrumenten en hulpmiddelen. Acht bijlagen zijn in de toolkit zelf opgenomen, de overige hulpmiddelen kunt u hieronder downloaden.

Lees ook het artikel over de toolkit Werken aan sociale veiligheid. U kunt de Toolkit Werken aan sociale veiligheid onderaan deze pagina bestellen en / of in z'n geheel downloaden (exclusief DVD). De digitale bijlagen behorende bij de toolkit kunt u hieronder downloaden. De eerste acht bijlagen vindt u ook in de toolkit zelf.

Digitale bijlagen

Vragenlijsten t.b.v. de sterkte-zwakteanalyse

Instrumenten voor het meten

Deze toolkit is onderdeel van het project ‘Werken aan sociale veiligheid’. Binnen dit project hebben MOVISIE, Vilans en Platform VG gewerkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Auteur:Janssens, K.; Lammers, M.; Hartog, Z.; Goes, A.; Heeringa, N.
Uitgever:Movisie en Vilans
Jaar van uitgave:Mei 2012
Aantal pagina's:146
Prijs:€50,00
Downloads
Toolkit Werken aan sociale veiligheid