Trainershandboek Man actief

Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

publicatie - januari 2009
Trainershandboek Man actief

Man actief is een methodiek voor activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie. De methodiek heeft als doel te komen tot vermindering van het sociaal isolement en toename van het zelfrespect van allochtone mannen. Tegelijkertijd wordt ook praktisch gewerkt aan doorstroom naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus of ander vervolgtraject. Man actief is ontwikkeld op initiatief van Vizyon in samenwerking met MOVISIE.

In dit trainershandboek vindt u een uitgebreide beschrijving van de cursus Man actief. In deze cursus denken de mannen aan de hand van kernvragen na over hun positie in gezin en maatschappij. Ze doen dit aan de hand van de thema’s identiteit en cultuur, identiteit en samenleving, man-zijn, het gezin, religie, gezondheid en arbeid. 

* Deze publicatie hoort bij de publicatie Man actief.

Auteur:Utlu, P; Verschoor, W.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-8869-034-1
Aantal pagina's:100
Prijs:€42,50
Downloads
Man actief trainershandboek