Transitie gemeentelijk sociaal domein; informatie over ontwikkelingen

publicatie - januari 2012

De reader biedt informatie voor gemeenteambtenaren over de decentralisaties van de jeugdzorg, extramurale begeleiding, Passend Onderwijs en Werken naar Vermogen.  De reader brengt de ontwikkelingen in beeld in samenvattingen en verbind de verschillende sociale terreinen met elkaar. De ambtenaar krijgt met behulp van voorbeelden een beeld welke verantwoordelijkheden op gemeenten afkomen. In de vorbeelden worden de verschillende sociale terreinen met elkaar in verbinding gebracht, waardoor duidelijk wordt hoe de gemeente kan zorgen dat burgers goede ondersteuning en begeleiding krijgen. 

Gedurende de duur van de transitie van het gemeentelijke sociale domein wordt de reader regelmatig bijgewerkt.

Auteur:Salih, F.
Uitgever:K2
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:69