Transitie en transformatie in medezeggenschap

publicatie - maart 2012
Afbeelding bij Transitie en transformatie in medezeggenschap

De decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen hebben consequenties voor de begeleiding van cliënten, maar ook voor hun medezeggenschap. Op welke manier kunnen cliënten hun signalen en ideeën kenbaar maken bij gemeenten, ligt samenwerking tussen de huidige cliëntenraden en de Wmo-raden voor de hand, op welke manier kunnen gemeenten de nieuwe doelgroepen betrekken? Deze flyer biedt een aantal handreikingen en suggesties voor gemeenten, cliënten- en Wmo-raden.

Auteur:Verschelling, M.; Sok, K.; Lucassen, A
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Maart 2012
Aantal pagina's:6
Downloads
Transitie en transformatie in medezeggenschap