Transparant aanbod AMW

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

publicatie - januari 2007

De trend van de laatste jaren is om het aanbod van hulp- en dienstverleners meer transparant, vraaggericht, flexibel en samenhangend te maken. De Wmo versterkt deze ontwikkeling. Modulariseren is een manier om daar aan te werken.

Auteur:Scholte, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
ISBN:978-90-8869-014-3
Aantal pagina's:94
Prijs:€12,50
Downloads
Transparant Aanbod AMW