Transparant aanbod EPZ

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij Transparant aanbod EPZ

De trend van de laatste jaren is om het aanbod van hulp- en dienstverleners meer transparant, vraaggericht, flexibel en samenhangend te maken. Verschillende ontwikkelingen in de eerstelijns-GGZ versterken die vraag om transparantie.

Deze publicatie verheldert het aanbod eerstelijnspsychologische zorg door een beschrijving in modulen. De modulen geven helder, bondig en compleet weer wat de eerstelijnspsychologische zorg binnen de eerstelijns-GGZ te bieden heeft.

Auteur:Scholte, M.; Brink (red.)
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
ISBN:978-90-8869-029-7
Aantal pagina's:72
Prijs:€9,00
Downloads
EPZ transparant aanbod
Kennisdossier