Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

publicatie - juni 2011
Afbeelding bij Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk

De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt en welke diensten zij leveren. Wat heeft een discipline te bieden, voor wie, met welke doelen, op welke manier en met welke beoogde resultaten?

Auteur:Scholte, M; Poll, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:juni 2011
Aantal pagina's:62
Downloads
Revalidatie maatschappelijk werk
Kennisdossier