Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker

publicatie - mei 2013
Afbeelding bij Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker

In opdracht van de MOgroep heeft MOVISIE met een panel van professionals het aanbod van schoolmaatschappelijk werk beschreven. Het aanbod geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van het huidige en toekomstige schoolmaatschappelijk werk. Dit is van belang door de verwachte Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. Deze wetten zien de school als plek waar problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. De schoolmaatschappelijk werker kan signalen oppikken, snel hulp verlenen en daardoor als spin in het web fungeren.

Het nieuwe aanbodbeschrijving voor het SMW is een bouwsteen voor de toekomst en beschreven in de vorm van modulen. Die zijn op te vatten als ‘zorg- of hulpverleningseenheden’ die met elkaar de bouwstenen vormen voor het totale aanbod van het schoolmaatschappelijk werk.

Auteur:Lammersen, G.; Dam, C. van;
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:37
Downloads
Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker