TSV: Wat werkt nu werkelijk?

Politiek en praktijk van sociale interventies

publicatie - december 2012
TSV: Wat werkt nu werkelijk?

Politici willen graag bewijzen dat hun beleid effectief is. Maar wie bepaalt eigenlijk wat ‘effectiviteit’ betekent of hoe het gemeten kan worden? En welk beleid is dan effectief? In Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies onderscheiden prominente wetenschappers de goede van de slechtste maatregelen op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, re-integratie en sociaal beleid.

Kun je de rapportcijfers van kinderen echt verbeteren door ze veel te laten sporten? Vermindert de agressie van jonge gedetineerden daadwerkelijk als je ze visolie toedient? Een scherp en kritisch overzicht van kennis over sociale interventies, dat inzoomt op exemplarische voorbeelden van succesvolle maatregelen. Dit jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is onmisbaar voor elke politicus, professional, beleidsmaker en journalist.

Met bijdragen van onder anderen Paul Schnabel, Hans Boutellier, Godfried Engbersen, Tom van Yperen, Lia van Doorn, Jos van der Lans, Pierre Koning en Peter Rensen. Kijk ook op de website watwerktnuwerkelijk.nl.

Dit boek is niet meer verkrijgbaar via Movisie, maar nog wel te bestellen op bol.com.

Auteur:Uitermark, J.; Gielen, A.; Ham, M. (red.)
Uitgever:Van Gennep
Jaar van uitgave:2012
ISBN:978-94-6164-185-4