Tussen draaglast en draagkracht

Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid

publicatie - november 2011
Afbeelding bij Tussen draaglast en draagkracht

De aandacht voor kwetsbare groepen groeit. De Wmo speelt hierin een belangrijke rol. Sinds 2007 hebben gemeenten meer dan daarvoor nadrukkelijk een opdracht in de hulp aan en ondersteuning van alle kwetsbare groepen. Die opdracht is sindsdien alleen maar groter geworden. Door de beperking van de AWBZ, de decentralisatie van de jeugdzorg, de mogelijke komst van de Participatiewet, is die opdracht sindsdien alleen maar groter geworden.

Keer op keer blijkt dat deze nieuwe opdracht niet alleen voor gemeenten, maar ook voor andere welzijnsorganisaties lastig is. Eén van de vraagstukken waar zij tegenaan lopen is de definitie van kwetsbare groepen. Over welke groepen gaat het? Wat is de omvang van die groepen? Wie bepaalt wie kwetsbaar is? Is kwetsbaar de juiste term? En welke knelpunten treden op in beleid gericht op kwetsbare groepen? Welke oplossingen zijn er voor die knelpunten?

Met deze publicatie geven we vooral gemeenten een inhoudelijk kader geven voor het denken over kwetsbaarheid. En daarmee voor gemeentelijk beleid gericht op groepen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. We beogen:

  • snel en duidelijk inzicht te geven in de definitie van kwetsbaarheid;
  • ingrediënten te leveren voor een gemeentelijke visie op kwetsbare groepen.
Auteur:Winsemius, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:29 p.
Downloads
Tussen draaglast en draagkracht