Twee stappen vooruit, een terug

Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Politiek klimaat, beleid en aanpak in Nederland

publicatie - november 2012
Afbeelding bij Twee stappen vooruit, een terug

Eergerelateerd geweld kwam vanaf 2003 hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In vogelvlucht wordt de Nederlandse praktijk beschreven, van opsporing en vervolging, opvang en hulpverlening tot en met preventie en voorlichting. De meeste projecten en activiteiten werden financieel ondersteund door de landelijke of lokale overheid. Elf ‘good practices’ van zelforganisaties en NGO’s worden uitgebreid beschreven in: Twee stappen vooruit, een terug: Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

Auteur:Bakker, H.; Meintser, N.; Snelders
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2012
Downloads
Twee_stappen_vooruit_een_terug