Uit het doolhof - Leren en reflecteren over wijkteams

Leren van sociale teams in Noord-Holland

publicatie - december 2014

In twee publicaties worden zowel feiten als achtergronden gepresenteerd van de ontwikkeling en positionering van sociale teams in Noord-Holland. Van 11 gemeenten komt aan bod: de stand van zaken, beleid, inrichting en organisatie. Daarnaast wordt verslag gedaan van de zoektocht die zich meer achter de schermen afspeelt:
 

 • behoud van kwaliteit van zorg en ondersteuning voor ouderen en mensen met psychiatrische problemen
 • de herinrichting van de zorg voor de jeugd
 • en het opbouwen van de veerkracht van de buurt

In de notitie: 'Uit het doolhof: Observaties en reflecties bij de ontwikkeling van sociale (wijk)teams in Noord-Holland' voorzien de auteurs de feiten en de beschrijvingen van perspectief. Dat doen ze door middel van vijf observaties, en vijf reflecties.
De 5 observaties zijn:

 1. Het sociale team bestaat niet
 2. Werken in en rond sociale teams is een zoekproces dat met vallen en opstaan wordt doorlopen
 3. Tijdsdruk, (te) hoge verwachtingen en een sterke focus op kosten leiden tot ‘quick wins’ en ‘window dressing’
 4. Gezond tegenspel wordt belemmerd door toenemende concurrentie tussen organisaties
 5. Transformeren moet op alle niveaus: tijd, dagelijkse dialoog maar ook strijd zijn nodig om onnodige en (deels) onkenbare risico’s te voorkomen


De 5 reflecties gaan in op:

 1. Complexiteit als opgave
 2. De herordening van het professionele landschap
 3. Over pluriformiteit en identiteit
 4. De nieuwe burger
 5. De rol van leerprocessen en kennisdeling
Auteur:C. Kolner; E. Vos; A. Sprinkhuizen
Uitgever:Kenniscentrum Wmo en Wonen.  Hogeschool INHOLLAND
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:72 + 52

Bron