Un-limited@work

Onbeperkt vrijwilligerswerk door mensen met een psychische beperking

publicatie - januari 2007

Mensen met een psychische beperking zijn vaak onzichtbaar in onze samenleving. Ze zien er meestal net zo uit als andere mensen. Toch zijn er ongeveer 72.000 burgers met een chronische, psychiatrische problematiek. Mensen met een psychische beperking hebben meestal minder mogelijkheden om zich te ontplooien. De methodiek Un-limited@work helpt vrijwilligerssteunpunten bij het bemiddelen en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers. Veel tips en handvatten zijn ook bruikbaar voor de bredere groep kwetsbare vrijwilligers.

Auteur:Daru, S.; Sok, K.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:72
Downloads
Un-limited@work