In veilige handen met gratis VOG

Evaluatieonderzoek integriteitinstrumenten ter voorkoming van seksueel overschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk.

publicatie - juli 2013

De pilot Gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken is ingesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie en bedoeld om seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk rond jeugd tegen te gaan. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de uitvoering en de impact van deze pilot in de praktijk. Ook is het verband onderzocht tussen screening aan de poort via VOG's en andere instrumenten, zoals het gebruik van het stappenplan In veilige handen en de toolkit Beleid Seksuele Intimidatie.

Auteur:Klein, M. van der; Los, V.; Verwijs, R.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-5830-587-9
Aantal pagina's:120

Bron

Verwey-Jonker Instituut