Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg.

publicatie - maart 2010
Afbeelding bij Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg bevat drie beleidsinstrumenten voor instellingen die de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een residentiële setting. Deze methodiek is gebaseerd op de methodiek Van Incident tot Fundament.

  • Instrument één biedt een kader dat gebruikt kan worden voor het vormgeven van een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik.
  • Het tweede instrument- Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik - is gericht op de preventie van seksueel misbruik. 
  • Het derde deel is een leidraad voor de aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik.

Als u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u binnen enkele weken ook de digitale versie van de methodiek. U kunt hier de folder over de publicatie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg downloaden.

Auteur:Lammers, M.; Brants, L.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:maart 2010
Aantal pagina's:240
Prijs:€49,50
Downloads
Veiligheid in de residentiële jeugdzorg - folder