Verandering in de praktijk

Aanwijzingen voor een stapsgewijze implementatie

publicatie - januari 2006

Op basis van de ervaringen van de pilots in het project 'Werken aan Perspectief voor Daklozen' in Utrecht, Den Bosch en Breda staat in deze brochure op een rijtje wat er zoal gerealiseerd moet worden om te komen tot een lokale implementatie van activering.

Zie voor een praktijkvoorbeeld het Raadsvoorstel sociale activering: iedereen telt mee (pdf) van de gemeente Den Bosch.

Auteur:Van Bergen, A.; Van Leeuwen-den Dekker, P.
Uitgever:NIZW
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:13
Downloads
Bijlage 1 Projectvoorstel Breda
Bijlage 2 Projectvoorstel Utrecht
Bijlage 3 Profiel projectleider
Bijlage 4 Profielschets projectleider Breda
Bijlage 5 Startbijeenkomst medewerkers
Verandering in de praktijk