Verantwoorde vrijwilligerszorg

Een verkennende studie naar de behoefte aan normen

publicatie - februari 2016

Peiling van de behoefte aan normen voor verantwoorde zorg in de vrijwillige ondersteuning. Deze verkenning onder zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en vrijwilligersorganisaties is het resultaat. Vrijwilligersorganisaties blijken al veel richtlijnen te hebben die de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Zij hebben niet zoveel behoefte aan nieuwe normen. De zorg- en cliëntenorganisaties denken daar anders over. Vooral de werkverdeling tussen vrijwillige en beroepsmatige zorg heeft volgens hen meer afbakening nodig.

Auteur:M. van der Klein; D. Oudenampsen
Uitgever:Verwey-Jonker instituut
Jaar van uitgave:2008
ISBN:978-90-5830-260-1
Aantal pagina's:44

Bron

Downloads
Externe-publicatie