Verantwoordingsoverlast in het welzijnswerk

Onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam

publicatie - januari 2012

Om subsidiegelden te verantwoorden moeten welzijnsinstellingen vaak uitvoerige overzichtslijsten met cijfers overhandigen. Maar vreemd genoeg blijken zowel ambtenaren als welzijnswerkers te denken dat de verzamelde cijfers weinig zeggen over de werkelijke effecten van het welzijnswerk. Een pleidooi van de Amsterdamse rekenkamer om de verantwoording anders in te richten.

Auteur:Ridder, J.A. de; Philips, J
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:p. 33-35

Bron

Tijdschrift: Zorg + Welzijn magazine 
Jaargang 18
Nummer: 9
Jaar: 2012
Pagina’s: p. 33-35

Kennisdossier