Het verhaal van Opsterland

Burgerparticipatie in de praktijk

publicatie - maart 2011
Het verhaal van Opsterland

Veel gemeenten vinden het lastig om binnen de Wmo processen van burgerparticipatie vorm te geven. Succesvolle burgerparticipatie vraagt een goed samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke overheid. Deze publicatie beschrijft het verhaal van Opsterland, een plattelandsgemeente die sinds 2002 systematisch werkt aan betrokkenheid van burgers en zo uitvoering geeft aan de Wmo. Door vier op elkaar aansluitende participatietrajecten zetten de bewoners van Opsterland zich actief in voor hun omgeving en de zorg voor elkaar. Het verhaal van Opsterland biedt inspiratie en handvatten voor het succesvol betrekken van burgers.

Auteur:Schonewille, J.; Xanten, H., van.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
ISBN:978-90-8869-065-5
Prijs:€8,00
Downloads
Het verhaal van Opsterland