Verkeerde afslag

Eerdere ervaringen met steun en hulp van civielrechtelijk geplaatste jongeren in de JJI: een praktijkgericht onderzoek

publicatie - januari 2005
Afbeelding bij Verkeerde afslag

Twee van de drie jongeren die met een Onder Toezicht Stelling (OTS) in een Justitiële Jeugdinrichting zijn geplaatst, zijn van mening dat die plaatsing voorkomen had kunnen worden. De jongeren zelf vragen met name om eerder ingrijpen en om meer aandacht voor specifieke problemen zoals drugs- en alcoholgebruik, wegloopgedrag en veiligheid bij (seksuele) mishandeling. Aan het onderzoek werkten 152 jongeren in vier Justitiële Jeugdinrichtingen mee. Naast inzicht in de problematiek van deze jongeren geeft het onderzoek vooral zicht op ervaringen met steun en hulpverlening en hoe deze verbeterd kan worden.

Auteur:Vlugt, I. van der
Uitgever:TransAct ; Collegio
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:90
Downloads
Verkeerde Afslag - eindrapport
Kennisdossier