Verkenning diversificatie vrijwilligersorganisaties

Effectieve Interventies in de sociale sector

publicatie - januari 2009

Deze verkenning bevat interventies, waarmee vrijwilligersorganisaties specifieke doelgroepen kunnen betrekken bij hun werk. Initiatieven met het oog op meer diversiteit kunnen plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven:

  • vanuit een bepaalde bevolkingsgroep (emancipatie en gelijkheid van kansen)
  • vanuit de samenleving als geheel (sociale cohesie en saamhorigheid)
  • vanuit een organisatie (noodzaak of wens om nieuwe doelgroepen te bereiken om een markt of publiek uit te breiden)

De interventies in deze verkenning zijn initiatieven vanuit het perspectief van de vrijwilligersorganisatie. Zij richten zich op verschillende doelgroepen: allochtonen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking en/of vrouwen. De verkenning beschrijft 17 interventies, waarvan de meeste zich richten op allochtonen of mensen met een beperking.

Auteur:Bridges Karr, L.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:15
Downloads
Verkenning diversificatie vrijwilligersorganisaties