Verkenning Maatschappelijke participatie

Individuele activeringsmethoden groepsgerichte activeringsmethoden kwartiermaken

publicatie - januari 2009

Naast of na het verrichten van betaald werk zijn er andere vormen van maatschappelijke participatie van grote waarde voor individu en samenleving. Binnen het omvangrijke thema Activering heeft een verkenning plaatsgevonden op drie subthema’s. Deze zijn uitgewerkt in de Verkenning Maatschappelijke participatie.

De interventies in deze verkenning richten zich op het bevorderen van maatschappelijke participatie en het vergroten van arbeidsvaardigheden. Dit brede palet aan interventies is onderverdeeld in activeringsmethoden die zich richten op het individu, op groepen en op de omgeving.

In de verkenning zijn 18 individuele activeringsinterventies beschreven. Hierbij vormt klantgericht werken vaak het belangrijkste uitgangspunt. De zes groepsgerichte activeringsinterventies combineren vaak een individueel traject met een groepsaanpak. Er zijn slechts twee interventies gevonden die zich richten op de omgeving.

We constateren in deze verkenning dat er in dit deel van de sociale sector relatief veel methodisch wordt gewerkt. Er is hier zeker aandacht voor systematisch handelen om een doel te bereiken.

Auteur:Verschelling-Hartog, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:februari 2009
Aantal pagina's:33
Downloads
Verkenning Maatschappelijke participatie