Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk

publicatie - april 2013

Om maatschappelijke problemen van burgers op te lossen zet het algemeen maatschappelijk werk (AMW) tal van methoden in. MOVISIE voerde een verkenning uit naar de methoden die het AMW gebruikt en actueel beschikbaar zijn.

In de verkenning wordt  het algemeen maatschappelijk werk geplaatst met betrekking tot actuele ontwikkelingen en biedt informatie over de aard van de problematiek, cliënten en medewerkers. Verschillende aspecten van de kern van het maatschappelijk werk en de aard van de gebruikte methoden komen aan bod. Vervolgens biedt de verkenning een overzicht van methoden. Deze zijn onderverdeeld in basismethoden, specifieke methoden, technieken en aard van de problematiek. De basismethoden zijn kort beschreven in termen van doel, doelgroep en werkwijze. In de expertmeeting over de verkenning is het belang van basismethoden voor het AMW onderschreven.

De databank Effectieve sociale interventies wil het kennisfundament van de sociale sector versterken door methoden die gebruikt worden zo goed mogelijk in beeld te brengen, te stimuleren dat deze verder ontwikkeld, onderbouwd en onderzocht worden en te implementeren. De verkenning naar de methoden is uitgangspunt om te bepalen welke in aanmerking komen voor beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE. De databank Effectieve sociale interventies is te bereiken via www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies.

Auteur:Bool, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:april 2013
Aantal pagina's:68
Downloads
Verkenning_methoden_AMW