Verkenning methoden huiselijk geweld

publicatie - mei 2010

Bij het ministerie van Justitie bestaat de behoefte inzicht te krijgen in de onderbouwing van interventies op het gebied van huiselijk geweld. Welke interventies werken? En is er bewijs voor hun effectiviteit? Het ministerie heeft MOVISIE de opdracht gegeven dit voor tien interventies op het gebied van huiselijk geweld nader te onderzoeken.

Dit onderzoek sluit aan bij de databank Effectieve sociale interventies, die MOVISIE in opdracht van het ministerie van VWS heeft ontwikkeld. Bundeling van methoden op één plek is gebruiksvriendelijk en voorkomt onnodige overlap.

Auteur:Schakenraad, W.; Beek, I. van; Middelaar, M. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:77
Downloads
Verkenning_aanpak_huiselijk_geweld