Verkenning methoden seksueel geweld

Verkenning van methoden op het gebied van preventie en hulpverlening

publicatie - november 2009

De verkenning methoden seksueel geweld maakt onderdeel uit van de verkenning geweld in afhankelijkheidsrelaties. De doelstelling van de verkenning geweld in afhankelijkheidsrelaties is te komen tot een grondige verkenning van methoden op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en ondergelegen thema’s.

Deze verkenning richt zich op methoden op het gebied van preventie en hulpverlening van seksueel geweld. Hieronder valt: seksueel misbruik, seksueel kindermisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel verkerings- of relatiegeweld, jeugdprostitutie (waaronder loverboyproblematiek), vrouwelijke genitale verminking.

De databank Effectieve sociale interventies wil het kennisfundament van de sociale sector versterken door methoden die gebruikt worden zo goed mogelijk in beeld te brengen, te stimuleren dat deze verder ontwikkeld, onderbouwd en onderzocht worden en te implementeren. De verkenning naar de methoden is uitgangspunt om te bepalen welke in aanmerking komen voor beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE. De databank Effectieve sociale interventies is te bereiken via www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies.

Auteur:Schakenraad, W.; Beek, I. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:69
Downloads
Verkenning Seksueel geweld