Verkenning naar methode en competenties Buurtdiensten

publicatie - juli 2011

In dit rapport worden de resultaten van een eerste verkenning naar de methode Buurtdiensten en de gevraagde competenties van medewerkers die Buurtdiensten uitvoeren beschreven. Hoe ziet de werkwijze er daadwerkelijk uit in de praktijk? Wat is onderscheidend aan de methode voor cliënten en medewerkers? Wat is de positie van Buurtdiensten ten opzichte van andere formele en informele zorgstructuren? Welke competenties hebben medewerkers nodig om de methode Buurtdiensten uit te voeren?

 

Auteur:de Bruijn, I., van de Haterd, J., Vlaar, P.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:41
Downloads
Verkenning naar methode en competenties Buurtdiensten