Verkenning Ondersteuning vrijwilligerswerk op lokaal niveau

Effectieve interventies in de sociale sector

publicatie - februari 2009

Deze verkenning brengt interventies in kaart die lokaal vrijwilligerswerk ondersteunen. Er zijn tien interventies beschreven, onderverdeeld naar diensten waarmee vrijwilligerscentrales en steunpunten ondersteuning kunnen bieden. Er blijken acht interventies te zijn die vrijwilligerswerk willen versterken en verbreden. Op het vertalen en verbinden van basisfuncties zijn voor ieder twee interventies gevonden. Er zijn geen interventies gevonden die zich specifiek richten op verankeren: het borgen en vastleggen van kennis over vrijwilligerswerk en de evaluatie van ervaringen.

Auteur:Bridges Karr, L.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:februari 2009
Aantal pagina's:15
Downloads
Verkenning Ondersteuning vrijwilligerswerk op lokaal niveau