Verkenning Plattelandsontwikkeling

Overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap

publicatie - december 2012

Deze verkenning is opgezet rond de term plattelandsontwikkeling. De gezochte methoden richten zich in essentie op het ondersteunen en versterken van actief burgerschap op het Nederlandse platteland. Bewoners van het platteland en hun betrokkenheid bij de leefomgeving staan immers centraal in de gezochte interventies.

De centrale vraagstelling in deze verkenning luidt: Welke methoden hanteren sociale professionals en vrijwilligers om actief burgerschap in Nederlandse plattelandsgebieden te stimuleren en te ondersteunen?

Auteur:Hoek, K. van; Schonewille, J.; Merkus, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:december 2012
Aantal pagina's:43
Downloads
Verkenning_Plattelandsontwikkeling