Vermaatschappelijking in internationaal perspectief

Internationaal-verkennende studie naar vermaatschappelijking

publicatie - februari 2008

Internationaal-verkennende studie naar de wijze waarop men elders in Europa bezig is (geweest) met de vermaatschappelijking van het sociale en wat men hier in Nederland aan kan hebben. De beantwoording van deze vraag omvat drie deelvragen:

  1. Wat heeft men in andere Europese landen de afgelopen decennia ondernomen op het terrein van de vermaatschappelijking van zorg, welzijn en sociale zekerheden?
  2. Welke kansen, maar ook welke risico’s, brengt het streven naar vermaatschappelijking van het sociale met zich mee?
  3. Hoe zouden we in Nederland ons voordeel kunnen doen met deze voorbeelden, om te beginnen bij de tenuitvoerlegging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Auteur:Tenhaeff, C.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:39
Downloads
Vermaatschappelijking in internationaal perspectief