Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding

Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

publicatie - januari 2013
Afbeelding bij Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding

Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat deze publicatie over.

Sascha Stoffelen van zorgorganisatie Pluryn benadrukt de samenhang tussen inclusie en zorg & welzijn. Een integrale benadering kan veel winst opleveren, zegt ze. Vervolgens komen trends en vernieuwingen aan bod: samenwerken met het bedrijfsleven, beter benutten van allerlei vormen van buurtwerk en investeren in ‘de nieuwe professional’. We sluiten af met een aantal lessen voor nieuw beleid en arrangementen voor arbeidsmatige dagbesteding.

Verder:

  • goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige dagbesteding;
  • belangrijke lokale opgaven voor een effectieve transitie;
  • mogelijke win-winsituaties waarin de transitie inverdieneffecten oplevert.

Deze publicatie is het resultaat van de Kenniskring Arbeidsmatige Dagbesteding 2012.

Auteur:Bosch, L. en W. Ritzen (Vilans), H. van Xanten (MOVISIE)
Uitgever:Vilans en MOVISIE
Jaar van uitgave:Januari 2013
Aantal pagina's:25
Downloads
Vernieuwing_arbeidsmatige_dagbesteding