Het versterken van de maatschappelijke participatie van oudere migranten

Verkenning

publicatie - januari 2009

Deze verkenning bevat voorzieningen en methoden die maatschappelijke participatie van oudere migranten versterken. Er blijken veel soorten voorzieningen en methoden te zijn op dit gebied.

Negen voorzieningen in deze verkenning zijn voornamelijk opgezet door zorg- en welzijnsinstellingen. Ze faciliteren en stimuleren met name onderlinge contacten en ontmoetingen van allochtone en autochtone ouderen. Daarnaast zijn er tien interventies gevonden om de maatschappelijke participatie van oudere migranten te bevorderen. Een viertal interventies beoogt onder andere een brug te slaan tussen oudere migranten en een voorziening of instelling.

De meeste interventies zijn vooral gericht op het in kaart brengen van de behoeftes van oudere migranten en het bevorderen van zelfredzaamheid. Ook dit versterkt de maatschappelijke participatie.

Auteur:Mertens, H.; van der Zwet, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:37
Downloads
Maatschappelijke participatie oudere migranten