Vervolgonderzoek Beschut werk

Stand van zaken voorjaar 2016

publicatie - juni 2016
Vervolgonderzoek Beschut werk

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van beschut werk. De Inspectie SZW heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal gemeenten dat beschut werk wil inzetten tussen augustus 2015 en april 2016 is terug gelopen van 81% naar 73% van de gemeenten. Het beschut werk komt tot nu toe zeer moeizaam van de grond door een combinatie van een trage start, problemen bij het vinden van voldoende kandidaten die ook naar oordeel van UWV aan de criteria voor beschut werk voldoen, diverse factoren die beschut werk in de ogen van gemeenten onaantrekkelijk maken en het voorhanden zijn van alternatieven onder de Participatiewet en de WMO die gemeenten aantrekkelijker vinden.

Auteur:Inspectie SZW
Uitgever:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:39

Bron