ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 3

Jaargang 2, nummer 1

publicatie - maart 2005

Het derde nummer van het wetenschappelijke tijdschrift  ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, bevat de volgende artikelen

Jaenine Klaver; Kleurrijke participatie: Allochtonen en vrijwillige inzet

Hoe is het gesteld met de deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk? Blijft deze nog steeds achter bij het vrijwilligerswerk van autochtonen? En hoe staat het met het vrijwilligers-werk onder Turken en Marokkanen, vergeleken met dat van andere allochtonen?

Guy Redig; Vrij Wel Vrijwilliger; Een momentopname van vrijwilligers(werk) in België en Vlaanderen

Beknopte verkenning van de actuele maatschappelijke positie van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk in België en Vlaanderen. Het is niet gebaseerd op specifiek onderzoek, maar moet gelezen worden als een reflectie van een medespeler op het veld, gebaseerd op decennia veldervaring, literatuurstudie en intensieve reflecties met kernactoren.

Ram.A Cnaan en Femida Handy; Towards Understanding Episodic Volunteering

Binnen episodisch vrijwilligerswerk, in Nederland ook wel projectvrijwilligerswerk of 'nieuw vrijwilligerswerk' genoemd, bestaan er verschillen tussen vrijwilligers die een grote klus klaren en mensen die eenmalig meedoen aan bijvoorbeeld een fondsenwervende activiteit. Er bestaat in feite een continuum tussen strikt eenmalig en min of meer traditioneel continu.

René Edinga en Ina Wilbrink en Lily Sparnaay; Een nieuwe speler op het maatschappelijk middenveld: De moskee als vrijwilligersorganisatie

Naast het houden van religieuze bijeenkomsten houdt driekwart van de moskeeën zich bezig met het organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Daarbij steunen moskeeën in belangrijke mate op de vrijwillige inzet van hun leden. Achtergronden en opzet van het onderzoek 'Maatschappelijk actief in moskeeverband'.

Lucas Meijs en Judith van der Voort; Werken in de samenleving als onderwijsmethode: Experimenteren met service learning

Service learning is een onderwijsmethode, waarbij vrijwilligerswerk wordt gebruikt om concrete leerdoelen te bereiken.  Verslag van een viertal service learning initiatieven en experimenten aan de Nederlandse Business School. Deze experimenten bieden inzicht in de verschillende vormen van service learning die mogelijk zijn binnen Nederlandse faculteiten, hogescholen en universiteiten.

Lesley Hustinx; Empirische verkenning van een nieuw conseptueel kader: stijlen van vrijwilligerswerk in  Rode Kruis - Vlaanderen

Artikel op basis van dissertatieonderzoek over het Rode Kruis in Vlaanderen. Centraal thema is de motivatie van de vrijwilliger om zich in te zetten, niet vanuit traditioneel 'plichtsbesef' of gemeenschapszin, maar vanuit persoonlijke interesses en behoeften. Hustinx onderscheidt meerdere dimensies in het vrijwilligerswerk en komt in combinatie van gedragsvariabelen tot een typoliogie van vijf  stijlen van vrijwilligerswerk.

Wendy Stubbe; ‘Assertiviteit maakt zichtbaar’

Marry Visser-van Doorn vertelt over mogelijkheden en kansen voor vrijwilligerswerk en politiek. Assertiviteit en professionaliteit zijn daarbij de kernwoorden. Onderzoek kan de politiek overtuigen van het belang van vrijwilligerswerk.

Joep de Hart; Wenken om te overleven

Boekbespreking van De vereniging op survival. Overlevingsstrategieën voor hedendaagse verenigingen.

Uitgever:Civiq
Jaar van uitgave:2005
Aantal pagina's:87
Downloads
Assertiviteit maakt zichtbaar
Een nieuwe speler op het maatschappelijk middenveld
Empirische verkenning van een nieuw conseptueel kader
Kleurrijke participatie Allochtonen en vrijwillige inzet
Towards Understanding Episodic Volunteering
VIO_2005_1 compleet
Vrij Wel Vrijwilliger1
Wenken om te overleven
Werken in de samenleving als onderwijsmethode1