ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 8

Jaargang 4, nummer 2

publicatie - oktober 2007

Het achtste nummer van ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, bevat de volgende artikelen:

Carel Tenhaeff, Aletta Winsemius, Dick Oudenampsen, Katja van Vliet; Dynamiek in samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten: een verklaringsmodel getoetst

Beschrijving van een verklaringsmodel waarmee is geprobeerd de grote variatie aan samenwerkingsrelaties tussen vrijwilligers en beroepskrachten en tussen vrijwilligersorganisaties en andere organisaties te vereenvoudigen en transparant te maken.

Jacqueline M.P. Franssens; Zichtbare en onzichtbare sturing: cultuur en leiderschap in een vrijwilligersorganisatie

In dit artikel wordt  ingegaan op de relatie tussen de cultuur van een vrijwilligersorganisatie en leiderschap, aan de hand van een case van het Rode Kruis . De case laat zien hoe er in één organisatie sprake is van twee vermengde culturen en hoe verregaand de stijl van leidinggeven een zich ontwikkelende organisatie beïnvloedt.

Judith Metz; Bureaucratische belemmeringen. Een verkenning van de betekenis van de professionele vrijwilligersondersteuning voor de participatie van vrijwillige bestuurders.

Poging om verder helderheid te bieden over de consequenties van professionalisering voor vrijwilligerswerk. In haar analyse van VOC Tandem beschrijft Metz hoe de leiders, bestuurlijke vrijwilligers, wel de initiatiefnemers waren maar hun zeggingsmacht daarna goeddeels verspeelden.

Philippa Hankison, Colin Rochester, Linda Bridges Karr en Inge van Steekelenburg; The application of marketing and branding within the context of volunteering: views from the United Kingdom and the Netherlands

Artikel over het maken van verschil. Door onderscheid tussen ‘brands’ van vrijwilli-gersorganisaties ontstaat voor potentiële vrijwilligers, maar ook voor de medewerkers, de mogelijkheid om zich te identificeren en te verbinden met één van de organisaties.

Esther ten Hoorn; Op vrijwilligerswerk gaan: ervaringen in het buitenland

Artikel waarin onderzocht wordt wat in de beleving van Nederlandse internationale vrijwilligers succesfactoren en knelpunten voor internationaal vrijwilligerswerk zijn. Ook is onderzocht of er verschil zit tussen korte termijn en lange- termijnvrijwilligerswerk in het buitenland, omdat beide soorten vrijwilligers wellicht een andere managementbenadering vergen.

Wiebe Blauw; De balans tussen werken, persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet

Interview met Tineke Lodders. Zij wordt wel eens de machtigste vrouw van Nederland genoemd. In elk geval was zij in het schaduw-Vrouwenkabinet van Women on top beoogd minister-president. Deze reputatie heeft zij te danken aan haar veelzijdige - betaalde en onbetaalde - bestuursfuncties in de politiek, het bedrijfsleven, in cultuur en wetenschap.

Marjet van Houten; Professionalisering: kip of ei?

Maatschappelijke participatie voor en door iedereen is het adagium van deze tijd. Juist ook het betrekken van kwetsbare groepen bij de samenleving is op allerlei niveaus een belangrijke beleidsdoelstelling. Geluiden die erop duiden dat de participatie van groepen in de samenleving tanende is, doen terecht alarmbellen rinkelen. Zo ook de afnemende participatie van laagop-geleiden, zoals geconstateerd in de provincie Brabant.

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:76
Downloads
Bureaucratische belemmeringen
De balans tussen werken
Dynamiek in samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten
Op vrijwilligerswerk gaan, ervaringen in het buitenland
Professionalisering, kip of ei
The application of marketing and branding within the context of volunteering
VIO_2007_2 compleet
Zichtbare en onzichtbare sturing