Voorzieningen dichtbij

Verkenning

publicatie - januari 2009

Deze verkenning brengt voorzieningen en methoden in Nederland in kaart die de contacten en sociale integratie van kwetsbare burgers in de wijk bevorderen. Kwetsbare burgers zijn onderverdeeld in ouderen, lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten.

Er zijn elf voorzieningen beschreven. Vijf richten zich op het bevorderen van onderling contact van een specifieke groep kwetsbare burgers. Drie voorzieningen willen sociale integratie van kwetsbare burgers in de wijk bevorderen. De laatste drie voorzieningen richten zich op ‘omgekeerde integratie’, waarbij bezoekers zonder beperking zich juist aanpassen aan een kwetsbare groep.

Auteur:Zwet, R. van der
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:33
Downloads
Voorzieningen dichtbij