De vormgeving van sociale (wijk)teams

Onderzoek naar organisatie en knelpunten bij de (door)ontwikkeling van sociale wijkteams

publicatie - september 2014

Verschillende teams
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten werken met verschillende modellen van wijkteams. Wijkteams zijn er voor verschillende doelgroepen, taakgebieden, samenstelling en werkwijzen. Ze zijn soms in de plaats gekomen van oude hulpverlening, maar worden soms ook als ‘kers op de taart’ bovenop de bestaande hulpverlening ingezet.

Niet en maar of
Opvallende verschillen zijn of de teams er voor iedereen in de wijk zijn, uitsluitend voor multiprobleemhuishoudens en of ze alleen een regisserende rol hebben of ook zelf ondersteuning bieden.
Als een wijkteam zijn aandacht richt op (multi)probleemgezinnen, blijft er onvoldoende tijd over om aan preventie te doen en bij te dragen aan ‘buurtkracht’ en ‘eigen kracht’. De nadruk op ernstige gevallen schuurt met de opdracht om met vroegtijdig ingrijpen verergering van problemen te voorkomen.

Geen blauwdruk
Een blauwdruk voor wijkteams is er niet. Met deze systematische vergelijking kunnen gemeenten hun plannen vergelijken met die van anderen. Gemeenten moeten na denken over de lokale context en ambities en daar de vormgeving van de teams op af stemmen.

Auteur:M Oude Vrielink, H. van der Kolk en P.J. Klok
Uitgever:Platform31, BMC Advies en Universiteit Twente
Jaar van uitgave:september 2014
Aantal pagina's:116

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het rapport van BMC en om het rapport te kunnen downloaden.