Vrijwillige inzet is de basis

Aandachtspunten voor lokaal beleid

publicatie - januari 2015
Vrijwillige inzet is de basis

In deze notitie benoemen we vier aandachtspunten voor vrijwillige inzet: stimuleren, makelen, ondersteunen en continueren. Maar wat betekenen deze termen concreet en wat kunt u ermee? Voorbeelden en tips voor lokaal beleid maken het duidelijk. 

We hebben input gekregen van tientallen gemeenten en organisaties, zoals landelijke vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerssteunpunten, kennisinstituten en belangenorganisaties. Een aantal deskundigen heeft tijdens een zogenaamde versnellingskamer hun visie en aanbevelingen in beeld gebracht. Deze notitie is een actualisatie van de basisfuncties uit 2009.

Lees ook de notitie Mantelzorgondersteuning is de basis.

‘Vrijwillige inzet is de basis' is een product in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo. De notitie is geschreven door Movisie.

Auteur:Movisie
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:29
Downloads
Vrijwillige-inzet-is-de-basis