Vrijwilligerswerk beter geregeld

publicatie - januari 2010
Afbeelding bij Vrijwilligerswerk beter geregeld

In het voorjaar van 2010 heeft Vereniging NOV een onderzoek gedaan naar knelpunten in de lokale regels voor vrijwilligers. Dit was een gezamenlijk onderzoek van Vereniging NOV, MOVISIE, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de afgelopen regeerperiode hebben zowel de landelijke als de lokale overheid veel aandacht besteed aan de administratieve lastenverlichting voor burgers, waaronder vrijwilligers(organisaties).

Het doel van het uitgevoerde onderzoek was een beeld te krijgen of vrijwilligers nu ook merkbaar minder last hebben van knellende regels. De rapportage van de resultaten van het onderzoek staan in het rapport: 'Vrijwilligerswerk beter geregeld? Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening bij lastenverlichting voor lokale vrijwilligersorganisaties.

Auteur:Hetem, R., Zondag, V.
Uitgever:NOV en MOVISIE
Jaar van uitgave:2010
Downloads
Vrijwilligerswerk beter geregeld