Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten

Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk

publicatie - september 2014

Het debat over de tegenprestatie is al geruime tijd gaande. Veel gemeenten hebben een voorschot genomen op de komende beleidswijzigingen door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie. Dit verkennend onderzoek had als doel na te gaan hoe gemeenten – vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet – in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor bijstandscliënten en hoe zij daarbij te werk gaan. Daarbij is ook de rol meegenomen die vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering van dit beleid. Tevens is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met bijstandsvrijwilligers en wat de voorwaarden zijn om dit succesvol te laten verlopen.

Auteur:R. Dorenbos; M. van Niekerk
Uitgever:Platform31
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:30

Bron