Waarden aan het werk

Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals

publicatie - januari 2010

Professionals stuiten regelmatig op normen en waarden die niet verenigbaar zijn. Ook hebben zij te maken met uiteenlopende belangen. Hoe gaan zij daarmee om in hun beroepspraktijk? Bewustwording van die complexiteit is van groot belang om goede keuzes te kunnen maken. Aan de hand van interviews en casuïstiek biedt Waarden aan het werk belangrijke aanknopingspunten voor het verder versterken van de normatieve leerprocessen van professionals en hun organisaties.

Auteur:Ende, T. van den
Uitgever:SWP
Jaar van uitgave:2010
ISBN:978 90 8850 236 1
Aantal pagina's:176